Skip to main content

Tag: 2018 Comhdháil COFG

Comhdháil COFG, 2018

Reáchtáladh Comhdháil Bhliantúil COFG 2018 i gceanncheathrú na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) i mBaile Átha Cliath ar an 24 Bealtaine agus b’é Eugene Cummins, Cathaoirleach Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach (CCMA) agus Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Ros Comáin a d’oscail an chomhdháil go hoifigiúil.

Ba iad Colm Ó Coistealbha ó Oifig an Choimisinéir Teanga agus Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge sa Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta a bhí mar aoichainteoirí na comhdhála. An Córas Faireacháin ar na Scéimeanna Teanga agus Bille na dTeangacha Oifigiúla a bhí idir lámha ag Colm Ó Coistealbha. Labhair sé faoi chonas a thugann Oifig an Choimisinéara Teanga faoi mheastóireacht a dhéanamh ar Scéimeanna Teanga na n-eagraíochtaí poiblí agus labhair sé ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla mar chuid den bpróiseas athbhreithnithe ar Acht na dTeangacha Oifigiúla agus na rudaí atá ag teastáil chun an tAcht a láidriú agus níos mó chearta a thabhairt dóibh siúd a lorgaíonn seirbhís trí Ghaeilge ón Stáit. Phléigh an Aodhán Mac Cormaic Ceannteidil Bhille na dTeangacha Oifigiúla 2017 chomh maith, ag dul tríd an méid atá iontu faoi láthair.

Siad na téamaí a bhí faoi chaibidil ag na hOifigigh Ghaeilge féin agus iad ag glacadh páirte i sraith cheardlanna maidin na Comhdhála ná: Imeachtaí Gaeilge don Phobal a eagrú; Coistí Tacaíochta Gaeilge a bhunú in eagraíochtaí poiblí; agus Ról an Oifigigh Ghaeilge – Seirbhísí Corparáideach v Seirbhísí Pobail.

 

2018 Comhdháil COFG