Skip to main content

Coiste 2024

Éamonn de Barra

Éamonn de Barra – Cathaoirleach

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

Institiúid: Institiúidí Oideachais

Nasc: Oifig na Gaeilge ITDD


Máire Seo Breathnach
Máire Seo Breathnach

Máire Seó Breathnach – Rúnaí

Oifigeach Gaeilge, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Institiúid: Údaráis Áitiúla

Nasc: Oifig na Gaeilge CCCPL 

 


Aileen Loughrey
Aileen Loughrey

Aileen Loughrey

Oifigeach Gaeilge, Comhairle Contae Chorcaí

Institiúid: Údaráis Áitiúla

Nasc: www.corkcoco.ie/ga

 


Siobhán Seoighe
Siobhán Seoighe

Siobhán Seoighe

Oifigeach Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU)

Institiúid: Institiúidí Oideachais

Nasc: www.dcu.ie/gaeilge

 


Emmet Ó Fatharta
Emmet Ó Fatharta

Emmet Ó Fatharta

Oifig na Gaeilge, An Phríomh-Oifig Staidrimh

Institiúid: Comhlachtaí Poiblí Eile

Nasc: www.cso.ie/ga

 


Chris Dorgan
Chris Dorgan

Chris Dorgan

Oifigeach Forbartha Ghaeilge le Comhairle Cathrach Chorcaí

Institiúid: Údaráis Áitiúla

Nasc: www.corkcity.ie/en/council-services/gaeilge

 


Fionnuala Nic Pháidín
Fionnuala Nic Pháidín

Fionnuala Nic Pháidín

Oifigeach Gaeilge Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Institiúid: Údaráis Áitiúla

Nasc: www.mayo.ie/ga-ie/your-council/services/oifig-na-gaeilge

 


Jack Gleeson
Jack Gleeson

Jack Gleeson

Oifigeach Gaeilge

Institiúid: Comhlachtaí Poiblí Eile

Nasc: hea.ie


Dónal Ó Gallachóir
Dónal Ó Gallachóir

Dónal Ó Gallachóir

Bainisteoir Stratéise Gaeilge sa tSeirbhís Chúirteanna

Institiúid: Comhlachtaí Poiblí Eile

Nasc: courts.ie


Oisín
Oisín Enrico Montanari

Oisín Enrico Montanari

Oifigeach Gaeilge, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (TUDublin)

Institiúid: Institiúidí Oideachais

Nasc: Oifig na Gaeilge | TU Dublin

 


Is féidir fiosruithe a chur chuig eolas@cofg.ie