Skip to main content

Coiste

Éamonn de Barra

Éamonn de Barra

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan,
Bóthar Átha Cliath, Dún Dealgan, Co. Lú, A91 K584
debarrae@dkit.ie
042 937 00410
Oifig na Gaeilge ITDD


Máire Seo Breathnach
Máire Seo Breathnach

Máire Seó Breathnach

Oifigeach Gaeilge, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge,
Oifigí Cathartha, Dún Garbhán, Co Phort Láirge
msbreathnach@waterfordcouncil.ie
076 110 2884 | 087 743 4123
Oifig na Gaeilge CCCPL


Órla McMorrow

Órla McMorrow

Oifigeach Forbartha Gaeilge
An tAonad Forbartha Gaeilge, Roinn Seirbhísí Corparáideacha agus Trasfhoirmiú,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Oifigí na Cathrach, B.Á.C. 8
orla.mcmorrow@dublincity.ie
01 222 3973 | 087 945 9532
www.baileáthacliath.ie


Aileen Loughrey
Aileen Loughrey

Aileen Loughrey

Oifigeach Gaeilge, Comhairle Contae Chorcaí
Urlár 14, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, T12 R2NC
aileen.loughrey@corkcoco.ie gaeilge@corkcoco.ie
021 428 5818
www.corkcoco.ie/ga


Dr Caitríona Breathnach
Dr Caitríona Breathnach

Dr. Caitríona Breathnach

Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach
caitriona.breathnach@mic.ul.ie
061 204 548 | 087 696 7730
Oifigeach na Gaeilge CMgS
https://www.mic.ul.ie/ga

 


Emmet Ó Fatharta
Emmet Ó Fatharta

Emmet Ó Fatharta

Oifig na Gaeilge, An Phríomh-Oifig Staidrimh, Bóthar na Sceiche Airde,
Corcaigh.
gaeilge@cso.ie
021 453 5017
www.cso.ie/ga


Carmel Mac Domhnaill
Carmel Mac Domhnaill

Carmel Mac Domhnaill

Ospidéal Naomh Camillus, Bóthar Shíol Bhroin, Luimneach.
carmel.macdomhnaill@hse.ie
061 483 658