Coiste

Éamonn de Barra

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan,
Bóthar Átha Cliath, Dún Dealgan, Co. Lú, A91 K584
debarrae@dkit.ie
04293700410
Oifig na Gaeilge ITDD


Máire Seo Breathnach
Máire Seo Breathnach

Máire Seó Breathnach

Oifigeach Gaeilge, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge,
Oifigí Cathartha, Dún Garbhán, Co Phort Láirge
msbreathnach@waterfordcouncil.ie
0761102884 0877434123
Oifig na Gaeilge CCCPL


Orla McMorrow
Orla McMorrow

Órla McMorrow

Oifigeach Forbartha Gaeilge
An tAonad Forbartha Gaeilge, Roinn Seirbhísí Corparáideacha agus Trasfhoirmiú,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Oifigí na Cathrach, Bloc 3, Urlár 3, B.Á.C. 8
orla.mcmorrow@dublincity.ie
012223973 087945 9532
www.baileáthacliath.ie


Aileen Loughrey
Aileen Loughrey

Aileen Loughrey

Oifigeach Gaeilge, Comhairle Contae Chorcaí
Urlár 14, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, T12 R2NC
aileen.loughrey@corkcoco.ie gaeilge@corkcoco.ie
0214285818
www.corkcoco.ie/ga


Dr Caitríona Breathnach
Dr Caitríona Breathnach

Dr. Caitríona Breathnach

Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach
caitriona.breathnach@mic.ul.ie
061204548 0876967730
Oifigeach na Gaeilge CMgS
https://www.mic.ul.ie/ga

 


Emmet Ó Fatharta
Emmet Ó Fatharta

Emmet Ó Fatharta

Preas-Oifig agus Aonad Eolais, An Phríomh-Oifig Staidrimh, Bóthar na Sceiche Airde,
Corcaigh.
gaeilge@cso.ie
0214535017
www.cso.ie/ga


Carmel Mac Domhnaill
Carmel Mac Domhnaill

Carmel Mac Domhnaill

Ospidéal Naomh Camillus ,Bóthar Shíol Bhroin Luimneach
carmel.macdomhnaill@hse.ie
061 483658

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge