Skip to main content

Teagmháil

1. Eagrais Stáit

An Coimisinéir Teanga
https://www.coimisineir.ie/?lang=GA

Foras na Gaeilge
https://www.forasnagaeilge.ie/

Roinn na Gaeltachta
https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-turasoireachta-cultuir-ealaion-gaeltachta-spoirt-agus-mean/

Údarás na Gaeltachta
https://udaras.ie/

2. Ceanneagraíochtaí

An tOireachtas
https://www.antoireachtas.ie/

Coláiste na bhFiann
https://www.colaistenabhfiann.ie/

Conradh na Gaeilge
https://cnag.ie/ga/

Gael-Linn
https://www.gael-linn.ie/

Gaeloideachas
https://gaeloideachas.ie/home-2/?lang=ga

Glór na nGael
https://www.glornangael.ie/

3. Na Meáin Ghaeilge

Raidió na Gaeltachta
https://www.rte.ie/rnag/

Tuairisc.ie
https://tuairisc.ie/

TG4
https://www.tg4.ie/ga/eolas/contact-us/

4. COFG 

eolas@cofg.ie