• Baile

Gráinne Ní Bhreithiún

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Gráinne Ní Bhreithiún

Seoladh oibre

OT Baile Átha Cliath – Gráinseach Ghormáin, D07 H6K8, Éire. gaeilge@tudublin.ie

Rphost

grainne.nibhreithiun@tudublin.ie

Fón oibre

01 220 6107

Cur síos gairid

Tá Gráinne Ní Bhreithiún ag obair mar Oifigeach Gaeilge in OT Baile Átha Cliath / TU Dublin ó 2014. Tá bunchéim aici sa Nua-Ghaeilge agus sna Meáin Chumarsáide, Dioplóma i Múineadh na Gaeilge do Dhaoine Fásta agus PhD aici ina ndearna sí iniúchadh ar an Dátheangachas Sochaíoch in Éirinn, cáilíochtaí a bhronn Ollscoil Mhá Nuad uirthi.

Is í OT Baile Átha Cliath, Oifig na Gaeilge an oifig atá freagrach as úsáid, infheictheacht, oiliúint agus as stádas na Gaeilge a fhorbairt i measc mhic léinn agus bhaill foirne de chuid Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Baintear na spriocanna seo amach trí raon leathan de thionscadail lena n-áirítear:

~ ranganna Gaeilge agus deiseanna le cáilíocht ó thaobh cumas teanga a bhaint amach a eagrú

~ scoláireachtaí do bhaill foirne agus do mhic léinn le freastal ar chúrsaí sa Ghaeltacht a stiúradh

~ tionscnaimh mac léinn a eagrú

~ imeachtaí sóisialta is cultúrtha a chuireann úsáid na Gaeilge chun cinn a éascú

~ seirbhís aistriúcháin a chur ar fáil

~ maoirseacht agus monatóireacht a dhéanamh ar dhualgais na hOllscoile i dtaca le hAcht na dTeangacha Oifigiúla

Nasc beo

tudublin.ie/gaeilge

Institiúid

Institiúidí Oideachais

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge