Skip to main content

Tag: Físeán Oireachtais

COFG os comhair Comhchoiste an Oireachtais, 2018


Cur i láthair déanta ag COFG do Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán maidir le Bille na dTeangacha Oifigiúla (leasú) 2017.

Tháinig baill de Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge (COFG) os comhair Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán maidir le Bille na dTeangacha Oifigiúla (leasú) 2017. Rinne COFG aighneacht a chur isteach maidir leis an mBille. Dhírigh an aighneacht seo den chuid ba mhó ar na nithe seo a leanas:

  • Polasaithe Earcaíochta an Rialtais
  • Caighdeán Gaeilge
  • Rialacháin Chomharthaíochta
  • Coinníoll Conartha (d’obair thar ceann Comhlachta Phoiblí)
  • Ról na nOifigeach Forbartha Gaeilge

Bhí triúr ionadaí ó COFG os comhair Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán Dé Céadaoin 7 Márta ar a 5pm. Ba iad sin Roibeard Ó hEartáin (Cathaoirleach), Orla McMorrow agus Emmet Ó Fatharta.