Skip to main content

Tag: Comhdháil COFG

Comhdháil COFG 2022

Reáchtáladh comhdháil bhliantúil an COFG i bpearsan den chéad uair ó thús na paindéime ar an 16 Meitheamh 2022. Is mór an méid a pléadh le linn na hócáide ar ábhar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2021 (Leasú), ina measc sin na hacmhainní agus bealaí forbartha a bheidh ag teastáil chun na dualgais teanga faoina bun a chomhlíonadh.

Chuir Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, fáilte roimh gach éinne go dtí oifigí an Fhorais i mBaile Átha Cliath ar an lá. Ba é Aire Stáit na Gaeltachta, Jack Chambers T.D., a d’oscail an Chomhdháil go hoifigiúil. D’fhreastal thart ar thríocha Oifigigh Ghaeilge ó chomhlachtaí poiblí fud fad na tíre ar an gComhdháil, áit ar chuala siad ó Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge i Roinn na Gaeltachta, agus ón gCoimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill maidir le forálacha agus feidhmiú na reachtaíochta teanga nua.

Bhí deis ag baill COFG freastal ar cheardlanna um tráthnóna; ceardlanna ar oiliúint i bhfeasacht teanga, ar choistí logainmneacha sna údaráis áitiúla agus ar chúrsaí fógraíochta agus margaíochta. Tá an COFG buíoch d’Fhoras na Gaeilge as a dtacaíocht agus as a gcuid oifigí a chur ar fáil don lá.

Baill den Choiste COFG i dteannta Rónán Ó Domhnaill (Coimisinéir Teanga) agus Seán Ó Coinn (Foras na Gaeilge)

 

Cathaoirleach & Rúnaí COFG i dteannta Aodhán Mac Cormaic (Roinn na Gaeltachta) Breandán Mac Craith (FnaG), Aire Stáit na Gaeltachta Jack Chambers agus Seán Ó Coinn (FnaG)

 

Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga