Skip to main content

Comhdháil COFG, 2017

Ba é an Comhairleoir Mícheál Mac Donncha, Ardmhéara Bhaile Átha Cliath a d’oscail comhdháil bhliantúil COFG ar an 15 Meán Fómhair 2017, i gceanncheathrú na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) i mBaile Átha Cliath.

Mhol an tArd-Mhéara obair an Chumainn. Luaigh sé go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh gréasán idir na hoifigigh a bhfuil cúraimí teanga orthu, sa chaoi is go gcinnteofaí go mbeadh dea-chleachtas á roinnt. Luaigh sé freisin na dúshláin a bhí ann le soláthar seirbhísí Gaeilge do phobal labhartha Gaeilge na tíre, ach go bhfuil beart de réir briathair á dhéanamh gach lá ag an Oifigeach Gaeilge ina lá oibre.

Ba iad An Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill, agus an Teachta Dála Joe McHugh, Aire Stáit na Gaeilge agus Gaeltachta, aoichainteoirí na comhdhála. Scéimeanna Teanga a bhí idir lámha ag An gCoimisinéir Teanga. Luaigh sé gur léirigh an staidéar atá déanta ag Oifig an Choimisinéara Teanga ar chóras na scéimeanna teanga go bhfuil gá anois féachaint ar bhealach nua chun seirbhísí stáit d’ard chaighdeáin a chur ar fáil do lucht labhartha na Gaeilge. Phléigh an Aire Stáit Joe McHugh Ceannteidil Bhille na dTeangacha Oifigiúla 2017.

Reáchtáladh ceardlanna ar maidin le deis a thabhairt do na hOifigigh Gaeilge ó chomhlachtaí poiblí éagsúla dea-chleachtas a roinnt lena chéile, chomh maith le cur leis an saineolas a bhíonn á úsáid ag na hOifigigh a bhíonn ag plé le cúrsaí teanga ina gcuid oibre. Reáchtáladh ceardlanna ar chúrsaí oiliúna na Gaeilge sna comhlachtaí poiblí, ar Logainmneacha agus ar conas is féidir seirbhísí Gaeilge a phoibliú.

2017 Comhdháil COFG