Skip to main content

Comhdháil ag Oireachtas na Samhna, 2013

Bhí slua breá daoine i láthair ag an chomhdháil oscailte phoiblí dar teideal An DeaChleachtas sa Líne Tosaigh, a reáchtáil Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge ag Oireachtas na Samhna, i gCill Airne, Contae Chiarraí Dé hAoine 1 Samhain, 2013.

Mar chuid den chomhdháil, thug Máire Seó Breathnach, Oifigeach Forbartha Gaeilge le Comhairle Contae Phort Láirge, caint ar Ghradam Gnó na nDéise, agus thug Aoileann Nic Dhonncha, Oifigeach Forbartha Gaeilge le Comhairle Contae Átha Cliath Theas, caint ar Shuíomh Idirlín don Chustaiméar. Sa ghrianghraf thuas, tá cuid de na hOifigigh Ghaeilge a bhí i láthair, agus iad ag freastal ar chruinniú do na hOifigigh Ghaeilge iad féin i ndiaidh na Comhdhála.

Beidh tuairisc níos cuimsithí ar an tsuíomh seo ar ball beag ar chuid de na cainteanna a tugadh ag an Chomhdháil, agus faoi chuid den phlé a bhí ar siúl ag cruinniú na nOifigeach Gaeilge ina dhiaidh.

Tá cuspóirí éagsúla ag an Chumann seo: comhoibriú a spreagadh agus a chur chun cinn idir na seirbhísí poiblí ar fad ó thaobh úsáid na Gaeilge de…

 • saineolas agus taithí na n-Oifigeach Forbartha Gaeilge a chomhroinnt agus a
  mhalartú;
 • teagmháil a bheith againn leis an mhórphobal, leis na heagraíochtaí Gaeilge agus
  le hinstitiúidí eile stáit le go mbeimid in ann caighdeán na seirbhísí Gaeilge ón
  tseirbhís phoiblí a fheabhsú agus an pobal féin a spreagadh le húsáid níos mó a
  bhaint as na seirbhísí seo.Is sinne, le dea‐mhéin,
  Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge