Skip to main content

Siobhán Seoighe

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Siobhán Seoighe

Seoladh oibre

Seomra A202, Campas Ghlas Naíon, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 9, D09 V209

Rphost

siobhan.seoighe@dcu.ie

Fón oibre

01 700 6191

Cur síos gairid

Tá Siobhán ag obair mar Oifigeach Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) . Tá bun chéim ag Siobhán sa Nua-Ghaeilge agus sa Luath-Ghaeilge ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá Máistreacht aici sa Nua-Ghaeilge ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus teastas i mBainistíocht Tionscadail agus Nuálaíocht IBAT.

Tá réimsí leathan taithí aici agus d’oibrigh sí mar Bhainisteoir Forbartha Gnó le Gaelchultúr, Bhainisteoir Imeachta ar Rith 2010 Teo agus mar Fheidhmeannach leis An Foras Pátrúnachta.

I 2011 d’fhoilsigh Glór na nGael leabhar léi ‘Ráth Chairn na Gréine: Bailiúcháin amhrán agus dánta ó Ghaeltacht Ráth Chairn 1935 – 2011’.

Ó 2013 tá sí mar bhall de Chomhairle RTÉ Raidió na Gaeltachta. I 2017 bhí Comhairle nua ceaptha ag RTÉ Raidió na Gaeltachta agus is í Siobhán a bhí ceaptha ina Cathaoirleach uirthi.

Cheap an tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Siobhán Seoighe ar Bhord an Údaráis i Mí an Mheithimh 2015.

Nasc beo

http://www.dcu.ie/oifignagaeilge

Institiúid

Institiúidí Oideachais