• Baile

Áine Ní Shúilleabháin

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Áine Ní Shúilleabháin

Seoladh oibre

Oifig an Rúnaí, An Séipéal Thiar, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Faiche an Choláiste, BÁC 2

Rphost

gaeloifig@tcd.ie

Cur síos gairid

Is í Áine Oifigeach Gaeilge Choláiste na Tríonóide. I measc na nithe atá faoina cúram tá cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus scéimeanna teanga na hollscoile, soláthar ranganna Gaeilge do mhic léinn agus do bhaill foirne, bainistíocht a dhéanamh ar Scéim Cónaithe ina gcuirtear lóistín lán-Ghaeilge ar fáil do 30 mac léinn, seirbhís aistriúcháin a chur ar fáil don ollscoil, imeachtaí cultúrtha agus sóisialta a eagrú, tacú le Cumann Gaelach na mac léinn, comhairle a chur ar fáil maidir le cúrsaí teanga, srl.

Tá céim sa Fhraincis agus sa Bhéarla ag Áine, Dioplóma sa Ghaeilge agus máistreacht in Ardscileanna Teanga ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Nasc beo

http://www.tcd.ie/gaeloifig

Institiúid

Institiúidí Oideachais

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge