Skip to main content

Áine Ní Shúilleabháin

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Áine Ní Shúilleabháin

Seoladh oibre

Oifig an Rúnaí, An Séipéal Thiar, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Faiche an Choláiste, BÁC 2

Rphost

gaeloifig@tcd.ie

Cur síos gairid

Is í Áine Oifigeach Gaeilge Choláiste na Tríonóide. I measc na nithe atá faoina cúram tá cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus scéimeanna teanga na hollscoile, soláthar ranganna Gaeilge do mhic léinn agus do bhaill foirne, bainistíocht a dhéanamh ar Scéim Cónaithe ina gcuirtear lóistín lán-Ghaeilge ar fáil do 30 mac léinn, seirbhís aistriúcháin a chur ar fáil don ollscoil, imeachtaí cultúrtha agus sóisialta a eagrú, tacú le Cumann Gaelach na mac léinn, comhairle a chur ar fáil maidir le cúrsaí teanga, srl.

Tá céim sa Fhraincis agus sa Bhéarla ag Áine, Dioplóma sa Ghaeilge agus máistreacht in Ardscileanna Teanga ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Nasc beo

http://www.tcd.ie/gaeloifig

Institiúid

Institiúidí Oideachais