Skip to main content

Fionnuala Murphy

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Fionnuala Murphy

Seoladh oibre

Údarás Craolacháin na hÉireann, 2-5 Plás Warrington, Baile Átha Cliath D02 XP29

Rphost

fmurphy@bai.ie

Fón oibre

01-6441200

Cur síos gairid

Tá ceathrar ball foirne ar fhoireann Gaeilge an BAI. Stiúrann agus cuireann siad i bhfeidhm gníomhaíochtaí oibre Gaeilge BAI, lena n-áirítear ceanglais rialachais Gaeilge faoin Scéim Teanga agus tionscnaimh faoi Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge BAI. Tugtar liosta ar shuíomh gréasáin BAI de na baill foirne atá líofa i nGaeilge agus atá sásta comhfhreagras a dhéanamh trí Ghaeilge, agus ceisteanna i nGaeilge nó ceisteanna a bhaineann leis an nGaeilge a fhreagairt, agus tá seoladh ríomhphoist ar leith, teanga@bai.ie, ar fáil do chúrsaí Gaeilge.

Nasc beo

http://www.bai.ie/ga

Institiúid

Comhlachtaí Poiblí Eile