• Baile

Fiona Kenny

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Fiona Kenny

Seoladh oibre

29-31 Bóthar Adelaide, Baile Átha Cliath 2, D02 X285

Rphost

fiona.kenny@decc.gov.ie

Fón póca

0870684397

Cur síos gairid

Is Oifigeach Gaeilge den Roinn Comhaoil, Aeráide agus Cumarsáide mé ó Bealtaine 2022. Tá Ard-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthúil agam ó Óstaí an Rí. Tá sé de chúram orm an Ghaeilge a chur chun cinn sa Roinn, m.sh. trí mhíreanna a scríobh don nuachtlitir inmheánach. Chomh maith leis sin, déanaim cinnte go gcomhlíonann an Roinn a cuid dualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, a cuid gealltanais faoi Scéim Teanga na Roinne agus soláthar seirbhísí aistriúcháin. Aistrím míreanna gearra mé féin.

Nasc beo

http://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-comhshaoil-aeraide-agus-cumarsaide

Institiúid

Ranna & Oifigí Rialtais

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge