Skip to main content

Chris Dorgan

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Chris Dorgan

Seoladh oibre

Oifigeach Sinsearach Foirne |Stiúrthóireacht Cultúr, Pobail agus Comhfhorbairt Áite| Comhairle Cathrach Chorcaí| Halla na Cathrach| Corcaigh

Rphost

chris_dorgan@corkcity.ie

Fón oibre

021 4924076

Fón póca

0868574904

Cur síos gairid

Oifigeach Forbartha Ghaeilge le Comhairle Cathrach Chorcaí  ag cur chun cinn an dátheangachas i gCathar Chorcaí.

Nasc beo

http://www.corkcity.ie/en/council-services/gaeilge

Institiúid

Údaráis Áitiúla