• Baile

Carmel Mac Domhnaill

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Carmel Mac Domhnaill

Seoladh oibre

Ospidéal Naomh Camillus ,Bóthar Shíol Bhroin Luimneach

Rphost

carmel.macdomhnaill@hse.ie

Fón oibre

061 483658

Fón póca

0868676273

Cur síos gairid

Ina ról mar Oifigeach Gaeilge le Feidhmeannacht na Seirbhíse Slainte, tá Carmel  agus triúr eile  OFGs freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh dualgais teanga na heagraíochta chun a chinntiú go gcuirfear seirbhísí ar ardchaighdeán trí Ghaeilge ar fáil.  Tá siad  uilig ag obair na Rannóg Cumarsaíd  agus ag cur leis an dátheangachas ar suíomh  FSS

Bhain Carmel MA sa Chleachtas amach i 2009.

 

Institiúid

Comhlachtaí Poiblí Eile

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge