• Baile

Bairbre Uí Theighneáin

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Bairbre Uí Theighneáin

Seoladh oibre

Oifigeach Forbartha Gaeilge Seirbhís na Gaeilge Rannóg Cumarsáide FSS Oifig Réigiúnach an Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais , Cé Bury, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí. R35 W611

Rphost

bairbre.uitheighneain@hse.ie

Fón oibre

0868157342

Fón póca

0868157342

Cur síos gairid

Tá ceathrar Oifigeach Forbartha Gaeilge ag obair d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Táimse lonnaithe sa Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí. Tá contaetha Laois, Uíbh Fhailí, Longfort, An Iarmhí, Cill Dara, Cill Mhantáin agus Baile Átha Cliath Theas faoi mo chúram. De bharr ráig COVID-19 táimid ag díriú ar eolas a chur ar fáil do phobal na Gaeilge faoi COVID agus na vacsaíní faoi láthair.

Nasc beo

www2.hse.ie/gaeilge/coroinvireas

Institiúid

Comhlachtaí Poiblí Eile

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge