Skip to main content

Ciara Considine

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Ciara Considine

Seoladh oibre

Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh, Luimneach

Rphost

ciara.considine@ul.ie

Fón oibre

061 234 754

Cur síos gairid

Is as Luimneach ó dhúchas mé. Bhain mé céim amach I dTeangacha agus an Léann Cultúir (Gaeilge & Fraincís) in Ollscoil Luimnigh 2002 agus d’oibrigh mé le Forbairt Naíonraí Teoranta i mBÁC mar Fheidhmeannach Airgeadais/Riaracháin ina dhiaidh sin. Is Oifigeach Margaíochta & Riarthóir Feidhmiúcháin mé le hAonad na Gaeilge in Ollscoil Luimnigh ó 2008. I measc na ndualgas atá agam, déanaim  ranganna Gaeilge a eagrú, eagraím imeachtaí i Seomra na Gaeilge, spás sóisialta do phobal na Gaeilge ar an gcampas agus tugaim tacaíocht don Chumann Gaelach, cumann na mac léinn san ollscoil.

Nasc beo

ulsites.ul.ie/aonadnagaeilge/?lang=ga

Institiúid

Institiúidí Oideachais