Aighneacht COFG – Stráitéis 20 Bliain don Ghaeilge, 2015

Aighneacht Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge a déanadh i 2015 i dtaobh polasaí an Rialtais faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030.

2015 Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge – Aighneacht COFG

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge