Comhdháil Bhliantúil 2021 COFG

‘Ag Pleanáil ar son na Teanga’ an teideal atá ar Chomhdháil Bhliantúil COFG, a bheidh ar siúl ar an Déardaoin, 3 Meitheamh trí fhíschomhdháil. Tá clár na comhdhála le fáil anseo.

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge