• Baile

Caoileann Ní Dhonnchadha

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Caoileann Ní Dhonnchadha

Seoladh oibre

Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9.

Rphost

caoileannnidhonnchadha@mie.ie

Fón oibre

01 853 5196

Fón póca

0876066615

Cur síos gairid

Is í Caoileann Ni Dhonnchadha Oifigeach Gaeilge agus Margaíochta Institiúid Oideachais Marino. Mar Oifigeach Gaeilge, déanann sí an Ghaeilge a neartú agus a chothú mar ghnáth-theanga chumarsáide san Institiúid. Cuireann sí plean teanga na hInstitiúide i bhfeidhm, tá ranganna Gaeilge a mhúineadh aici d’fhoireann na hInstitiúide agus déanann sí comhoibriú leis an gCumann Gaelach.

Nasc beo

http://www.mie.ie/en/about_us/an_ghaeilge_in_institiuid_oideachais_marino

Institiúid

Institiúidí Oideachais

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge