Tag: Comhdháil COFG 2020

Comhdháil COFG, 2020

De bharr chúrsaí paindéime, bhí ar COFG Comhdháil Bhliaintúil 2020 a reáchtáil ar líne don chéad uair. Le tacaíocht agus áisíneacht ó Fhoras na Gaeilge, reáchtáladh an chomhdháil ar an 19 Samhain 2020 trí Fhíschomhdháil Zoom.

B’é Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, a d’oscail an chomhdháil go hoifigiúil agus cuireadh fáilte roimh Gwenith Price, Leas-Choimisinéir Teanga na Breataine Bige, a thug caint an-shuimiúil ar na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le cur chun cinn agus caomhnú na Breatnaise sa Bhreatain Bheag agus ról an Choimisinéara thall san obair úd.

Ansan labhair paineál chainteoirí ar Ról an Oifigigh Ghaeilge in Aimsir na Paindéime agus roinn Clár Ní Bhuachalla, Stiúrthóir, Gaeltacht UCD, Ionad Domhanda don Teanga agus don Chultúr agus Seán Ó Dáimhín, Oifigeach Forbartha Gaeilge, Comhairle Contae Dhún na nGall a dtaithí siúd maidir le tabhairt faoina gcuid oibre sna laethanta dúshlánacha seo. Ansan thug an siceolaí Lorcán Fingleton roinnt chomhairle agus stiúr maidir le conas leanúint ar aghaidh ag obair ar son na Gaeilge faoi na srianta atá i bhfeidhm.

Ba í Eimear Ní Bhroin, Oifigeach Gnóthaí Teanga, An Coimisiún Eorpach a chur críoch le himeachtaí na comhdhála, ag labhairt mar gheall ar na Deiseanna Fostaíochta atá san Aontas Eorpach dóibh siúd le Gaeilge.

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge