Skip to main content

Liam Ó Culbáird

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Liam Ó Culbáird

Seoladh oibre

Oifig na nOibreacha Poiblí, 1 Cé Sheoirse, BÁC 2

Rphost

liam.oculbaird@opw.ie

Fón oibre

046 942287

Fón póca

0877583600

Cur síos gairid

Ceaptha sa ról i 2024 agus ag súil go mór leis an dúshlán. Is gníomhaí teanga mé atá ag cur chun cinn an Ghaeilge ar feadh na blianta i measc na heagraíochtaí cultúir i mo cheantar agus anois tá deis agam í a spreagadh san obair.

Nasc beo

http://www.gov.ie/ga/eagraiocht/office-of-public-works-ga/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.opw.ie%2F

Institiúid

Ranna & Oifigí Rialtais