• Baile

Tomás Breathnach

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Tomás Breathnach

Seoladh oibre

Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB), An Coiléar Bán, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe

Rphost

tomas.breathnach@gretb.ie

Fón oibre

091874524

Fón póca

0876826795

Cur síos gairid

Ag obair faoi Roinn Seirbhísí Corparáideacha GRETB: ról forbartha agus tacaíochta do chur chun cinn na Gaeilge i scoileanna an Bhoird; an Ghaeilge a chur cinn ag leibhéal fhoireann riaracháin an Bhoird; clár cónaitheachtaí Gaeltachta dár scoileanna a bhainistiú; maoirseacht a dhéanamh ar ár Scéim Teanga; agus seirbhís chuimsitheach aistriúcháin intí a sholáthar.

Nasc beo

gretb.ie/ga

Institiúid

Institiúidí Oideachais

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge