• Baile

Clár Ní Bhuachalla

Féach an Phróifíl

Bonn

Ainm

Clár Ní Bhuachalla

Seoladh oibre

Gaeltacht UCD, Ionad Domhanda UCD don Teanga agus don Chultúr, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Belfield, BÁC 4

Rphost

clar.nibhuachalla@ucd.ie

Cur síos gairid

Stiúrann Clár Gaeltacht UCD leis an nGaeilge agus an cultúr a bhaineann léí a chur chun cinn. I measc na dtionscadal atá cúrtha le céile aici tá cúrsaí teanga, seribhís aistriúcháin, scéim chónaithe Ghaeilge, scéim mheantóireachta alumni, scéim teanga na hollscoile agus cláir mhalairte le hollscoileanna in Albain agus sa tSín. Tá bunchéim aici sa Nua-Ghaeilge agus sa Ghearmáinis, Ardteastas san Oideachas agus MA céad onóracha in Mionchultúir Eorpacha agus Reigiúnda.

Nasc beo

http://www.ucd.ie/bnag/ga

Institiúid

Institiúidí Oideachais

COFG

© COFG. Gach ceart ar cosaint.

Le tacaíocht ó
Foras na Gaeilge